VÝZVA NA PREDLOŽENIE NÁVRHU ZMLUVY O DIELO A CENOVEJ PONUKY - UKONČENIE (zápisnica)

VÝZVA NA PREDLOŽENIE NÁVRHU ZMLUVY O DIELO A CENOVEJ PONUKY v rámci obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 až § 288 Obchodného zákonníka. Verejná súťaž ukončená. Zápisnica:

MFK Zvolen - Zápisnica z vyhotovenia predložených ponúk v rámci obchodnej verejnej súťaže.pdf

ZDIEĽAJ ČLÁNOK