VÝZVA NA PREDLOŽENIE NÁVRHU ZMLUVY O DIELO A CENOVEJ PONUKY

 VÝZVA NA PREDLOŽENIE NÁVRHU ZMLUVY O DIELO A CENOVEJ PONUKY v rámci obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 až § 288 Obchodného zákonníka. 

Zvolen OVS výzva

Zmluva o dielo

VV ZZ

Technická správa Zvolen

Multifunkcne Zvolen

ZDIEĽAJ ČLÁNOK