Venujte vaše 2% dane nášmu/vášmu klubu!

Milí priatelia, keďže sa opäť blíži čas podávania daňových priznaní, aj Nadácia Zdravý život sa na Vás, priateľov zvolenského futbalu, obracia s prosbou, ktorá je smerovaná k venovaniu 2% Vašich daní z príjmu v prospech MFK Lokomotíva Zvolen.

 Aj touto zbierkou peňazí by sme radi prispeli k vytvoreniu čo najkomfortnejších podmienok pre našich najmenších futbalistov, z ktorých by raz mali vyrásť reprezentanti nášho mesta, ktorého futbalová história je naozaj veľmi bohatá.

Veríme, že klub a hlavne naše nádeje podporí čo najviac z Vás, a spoločne sa aj v tomto roku budeme tešiť z úspechov nielen na zelených ihriskách. Darovanie 2% z Vašich daní z príjmu určite nebude náročným a vyčerpávajúcim krokom, naopak, pomôže Vám k dobrému pocitu, ktorý sprevádza pekné činy.

Priatelia, vopred Vám patrí naša veľká vďaka.
Nadácia Zdravý život a MFK Lokomotíva Zvolen

Ako venovať 2% daní z príjmu? (popis krokov)

Ak ste zamestnaný:

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
3. Najneskôr do 30. apríla 2016 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Ak ste samostatný daňovník:

Pri vypĺňaní daňového priznania vyplňte oddiel VIII (daňové priznanie typu A), alebo oddiel XII (daňové priznanie typu B) podľa tohto príkladu:

IČO: 42392420 
Právna forma: Nadácia
Meno: Nadácia Zdravý život
Adresa: Námestie SNP 27, 960 01 Zvolen
ZDIEĽAJ ČLÁNOK