​STANOVISKO MFK ZVOLEN K SITUÁCIÍ COVID 19

STANOVISKO MFK ZVOLEN K  SITUÁCIÍ COVID 19

Vážení rodičia, fanúšikovia a blízki podporovatelia klubu. Od 01.10.2020 začal platiť na území Slovenska núdzový stav a sprísnené opatrenia v boji proti Covid- 19. Ako klub ich musíme dodržiavať pod hrozbou vysokých finančných pokút a rovnako aj ako opatrenie ako prevencia pred šíriacou sa nákazou. Preto s účinnosťou od 1.10.2020 bude klub fungovať v sprísnenom režime s nasledujúcimi hygienickými a organizačnými opatreniami:
Vstup do športového areálu MFK Zvolen je počas tréningov a zápasov pre rodičov a širokú verejnosť zakázaný. Vstup je povolený len pre hráčov nášho klubu, členov realizačných tímov a zamestnancov klubu. Povinnosť nosiť rúško platí pre celý areál a budovu od začiatku až do ukončenia tréningového procesu.
Hráči / tréneri pred aj po tréningu vykonajú dezinfekciu rúk.
Hráč alebo tréner sa nemôže zúčastniť tréningu alebo zápasu ak:
a) má zvýšenú teplotu,
b) má kašeľ,
c) má problém s dýchavičnosťou,
d) má akýkoľvek iný príznak ochorenia na COVID-19,
e) je pozitívne testovaný na COVID-19 / prípadne prišiel do styku s pozitívne testovaným na COVID-19
f) je v povinnej karanténe nariadenej štátom

Veríme, že týmto rozhodnutím chránime nás všetkých. Za pochopenie a dodržiavanie pravidiel všetkým Ďakujeme.

ZDIEĽAJ ČLÁNOK