11.ročník žiackej futbalovej ligy základných škôl

1. Žiacka futbalová liga sa hrá turnajovým systémom za účasti  základných škôl mesta Zvolen a ZŠ Sliač o „Putovný pohár primátora mesta Zvolen“

Súťaž sa začína 5. apríla 2017

2. Organizátori :

Zvolenské kultúrne centrum

Mesto Zvolen

MFK Lokomotíva Zvolen

3. Mediálni partneri :

MY Zvolensko-podpolianske noviny

4. Organizačný výbor

Riaditeľ : Marek Rojík OKaŠA 0905/515470 – mrojik@zvolen.sk

Predseda ŠTK : Jaroslav Rybár ŠT – futbal jaro.rybar9@gmail.com

Členovia : Ernest Peterke TMK – ObFZ 0902/208798 Ernest.peterke@gmail.com

Technické ustanovenia

1. Predpis

●Hrá sa podľa pravidiel futbalu a tohto rozpisu

●Hrá sa na šírku ihriska na bránky rozmerov 5 X 2 m

●Pred stretnutím sa musí riadne vypísať zápis o stretnutí

●Stretnutie riadi delegovaný rozhodca, ktorý je zodpovedný za vedenie stretnutia a riadne vyplnený zápis s konečným výsledkom aj s prípadnými námietkami

●Výsledky stretnutí budú zverejňované v MY – podpoliansko-hontianske noviny

2. Štart hráčov :Štartovať môžu hráči narodení 1.7.2006 a mladší

●Počet hráčov – 6 hráčov v poli a brankár

●Hráči sa striedajú priebežne počas hry

●Hráči nastupujú v dresoch (čísla nemusia byť), brankár v odlišnom drese

●V prípade neoprávneného štartu v zápase sa výsledky zápasov kontumujú a o ďalšom postupe rozhodne organizačný výbor.

3. Hracie dni a miesto stretnutí :

●Hracím dňom je STREDA , vždy na ihrisku MFK od 12,30 hod. – prípadná zmena vo vyžrebovaní

4. Účastníci

●ZŠ Jilemnického 1 - 1. ZŠ

●ZŠ Jilemnického 2 - 3. ZŠ

●ZŠ Hrnčiarska 2119/1 - 5. ZŠ

●ZŠ M. Rázusa 1672/3 - 6. ZŠ

●ZŠ J. Alexyho 1941/1 - 7. ZŠ

●ZŠ Námestie mládeže 587/17 - 9. ZŠ

●ZŠ sv. Dominika Sávia - Cirkevná

●ZŠ Sliač - Sliač

5. Zoznamy hráčov

●Každé družstvo je povinné pred prvým stretnutím predložiť zoznam hráčov ktorých počet nie je obmedzený a môže sa priebežne doplňovať

●Zoznam musí obsahovať : meno, dátum narodenia, meno vedúceho družstva, telefón

●Zoznam musí byť potvrdený – podpísaný riaditeľom školy, ktorý zodpovedá za správnosť mien a dátumov narodenia

6. Hracie časy

●Hrací čas je 2 X 20 minút s 5 minútovou prestávkou

●Najneskôr 5 minút pred stretnutím družstva predložia rozhodcovi stretnutia vypísaný zápis o stretnutí

●Zápis sú povinný podpísať obaja vedúci družstiev pred aj po zápase. Po jeho podpísaní obidvomi vedúcimi, už nie je možné vzniesť k zápasu námietku.

7. Vedúci družstiev

●1. ZŠ Monika Krčmáriková 0908/902723 krcmarikovam@gmail.com

●3. ZŠ Peter Ondračka 0908/522599 pondracka@centrum.sk

●5. ZŠ Ján Kolár 0907/874744 kolarjv@centrum.sk

●6. ZŠ Robert Zbončák robertzboncak23@gmail.com

●7. ZŠ Ernest Peterke 0902/208798 ernest.peterke@gmail.com

●9. ZŠ Daniel Plichta 0908/961749 danplfutbal@gmail.com

●Cirkevná Jozef Nociar 0903/236369 jozef.nociar@post.sk

●Sliač Radoslav Ištván 0911/150179 istvanradoslav@gmail.com

zssliac@zssliac.sk

8. Vyžrebovanie

1.kolo : 05.04.2017 2.kolo : 20.04.2017

12,30 hod. – Sliač – 6.ZŠ 12,30 hod. – 7.ZŠ – 1.ZŠ

9.ZŠ – 7.ZŠ 6.ZŠ – 9.ZŠ

13,15 hod. - 1.ZŠ – 5.ZŠ 13,15 hod. - Cirkevná - Sliač

Cirkevná – 3. ZŠ 5.ZŠ – 3. ZŠ

3.kolo : 26.04.2017 4.kolo : 03.05.2017

12,30 hod - 9.ZŠ - Cirkevná 12,30 hod. - 6.ZŠ – 5.ZŠ

1.ZŠ – 6.ZŠ Cirkevná – 1.ZŠ

13,15 hod. - 5.ZŠ – 7.ZŠ 13,15 hod. - Sliač – 9.ZŠ

Sliač – 3. ZŠ 7.ZŠ – 3. ZŠ

5.kolo : 10.05.2017 6.kolo : 17.05.2017

12,30 hod. - 1.ZŠ - Sliač 12,30 hod. - Cirkevná – 7.ZŠ

5.ZŠ - Cirkevná Sliač – 5.ZŠ

13,15 hod. - 7.ZŠ – 6.ZŠ 13,15 hod.- 9.ZŠ – 1.ZŠ

9.ZŠ – 3. ZŠ 6.ZŠ – 3. ZŠ

7.kolo : 24.05.2017

12,30 hod. - 5.ZŠ – 9.ZŠ 13,15 hod. - 6.ZŠ - Cirkevná

7.ZŠ - Sliač 1.ZŠ – 3. ZŠ

Poznámka: 3.ZŠ do súťaže nanastúpila jej súperi majú v jednotlivých kolách voľno

9. Hodnotenie stretnutia

●Víťazstvo 3 body, remíza 1 bod a prehra 0 bodov

●Ak družstvo na stretnutie nenastúpi a v prípadne neoprávneného štartu hráčov prehráva toto stretnutie 0 : 3 kontumačne

10. Námietky

●V prípade oprávnenej námietky pred stretnutím hráč nebude pripustený ku hre.

●V prípade námietky po zápase , je ju vedúci družstva povinný vzniesť do 5 min po ukončení zápasu a ešte pred podpisom zápisu vedúcim družstva. Po podpísaní zápisu, už nie je možné vznášať akékoľvek námietky.

●V prípade námietky v priebehu stretnutia, alebo po ňom, túto rozhodca zapíše do zápisu o stretnutí. O výsledku potom rozhodne riadiaci orgán.

11. Určenie poradia

●V prípade rovnosti bodov rozhoduje :

a/ vzájomné stretnutie

b/ gólový rozdiel

c/ vyšší počet strelených gólov

12. Ceny

●Víťaz získa „Putovný pohár primátora mesta Zvolen“ a pohár pre víťaza

Družstvá umiestnené na prvom až ôsmom mieste získajú diplom a vecné ceny

●Samostatne budú ocenení - najlepší hráč

-najlepší brankár

-najlepší strelec


Ing. Marek Rojík                                                                   Jaroslav Rybár

riaditeľ súťaže                                                                        predseda ŠTK

ZDIEĽAJ ČLÁNOK