Vizitka klubu

MFK Lokomotíva Zvolen, a.s.

Telefon: 045/53316188

Email: mfklokomotiva@gmail.com

Adresa: Hájik 7,962 21 Lieskovec, Slovensko

I.Č.O: 47534192

DIČ: 2024047839

Banka: Tatra banka, a. s.

SK92 1100 0000 0029 2291 0712

Číslo účtu: 2922910712/1100


Kontakty:

Peter Svetlánsky – riaditeľ klubu

tel.: +421 905 621 235

Ernest Peterke - technický úsek

tel.: +421 902 208 798

Jaroslav Rybár – šéftréner mládeže

tel.: +421 905 143 911

Ladislav Bielik - ISSF manager

tel.: +421 902 898 632

Miloš Masarik - redaktor klubu, komunikácia s médiami, hlásateľ

tel.: +421 903 831 424, masarik.mim@gmail.com


Súťaže:

A-tím - II. liga 

U19 (starší dorast) 2. liga skupina Stred

U17 (mladší dorast) 2. liga skupina Stred

U15 (starší žiaci A) 1. liga skupina Stred

U14 (starší žiaci B) 1. liga skupina Stred

U13 (mladší žiaci A) 1. liga skupina Stred

U12 (mladší žiaci B) 1. liga skupina Stred

U11 Liga prípraviek

U10 Liga prípraviek

U9 Liga prípraviek

U8

U7