Otvorenie športovej triedy so zameraním na futbal

POZVÁNKA

Vedenie MFK Zvolen a riaditeľka ZŠ J. Alexyho pozývajú rodičov žiakov 4. tried ZŠ na stretnutie .

Téma : Otvorenie športovej triedy so zameraním na futbal.

Stretnutie sa uskutoční v areáli štadiona MFK Zvolen / rešt.ELEVEN/, 

vo štvrtok 27.04.2017 o 17:oo hod.

Tešíme sa na Vašu účasť !

Mgr.Miloslava Olerínyová-  riaditeľka ZŠ J. Alexyho

Peter Svetlánsky -  riaditeľ MFK Zvolen

ZDIEĽAJ ČLÁNOK